09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Expo 'Oor lewe in 'n plakkershut' van fotografe Jelle De Medts

wanneer: 6/5/2018 - 17/6/2018

Vanaf maandag 7 mei kan je in straat 30 de expo ‘Oor lewe in ’n plakkershut’ bezoeken van fotografe Jelle De Medts. Jelle trok voor drie maanden naar Port-Elizabeth in Zuid-Afrika, waar ze vrijwilligerswerk deed en met haar fototoestel op pad ging in de vele sloppenwijken. Ze ontmoette er sterke mensen die knokken om te overleven. Het resultaat is een pakkende reportage. De tentoonstelling is nog tot 13 juni te bezichtigen.

Meer info op www.jelledemedts.com

Naar het activiteitenoverzicht