09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Expo: Voorbij het ondenkbare

wanneer: 29/8/2017 - 2/10/2017

Eric De Loof is een sociaal geëngageerd fotograaf die het in beeld gebrachte leven en werk van mensen benadert met de grootste empathie en respect. Hij doet dat vooral tijdens hun activiteiten waarin kwetsbaarheid, betrokkenheid en ontzag de belangrijkste ingrediënten zijn; ze vormen dan ook ontegensprekelijk de rode draad doorheen de bezigheid en het werk van de fotograaf. De fotograaf treft ons door de warmte en de eerbied die hij toont voor zijn onderwerpen.

In zijn reportages graaft hij zich geduldig een weg naar zijn onderwerp, zodat gaandeweg inzicht en verdieping groeien.

Voorbij het ondenkbare

"In de reportage voorbij het ondenkbare nemen Julien en Antoinette me mee in hun dagelijkse leven met dementie. Dat is een ernstige aandoening, maar ze stopt niet alles. Mensen met dementie hebben wensen, gevoelens, voorkeuren. Deze reportage heeft mij dichter gebracht bij de kern: het belang van respect en waardigheid. De zorg van Julien, het vertrouwen van Antoinette en hun liefde voor elkaar, vooral dat heb ik gezien.

De ontmoetingen met de bewoners van WZC en DVC Domino en WZC Tempelhof toonden mij het belang van respect en waardigheid. Elke foto heeft mij dichter gebracht bij de essentie van dementie.

Leven met dementie confronteert ons met niet-weten, met onzekerheid, met obstakels. Dementie daagt ons uit om anders te kijken, bestaande kaders in vraag te stellen. Het vraagt moed en samenwerking, niet alleen binnen het persoonlijk netwerk van de persoon met dementie, maar ook binnen zorgvoorzieningen, in verenigingen en in buurten. “Samen dementie draagbaar maken” is een oproep voor ons allemaal!"

Voorbij het ondenkbare is te bezichtigen van 29 augustus tot en met 2 oktober in straat 30.

Contact 

Eric De Loof 
ericdeloof@skynet.be

Naar het activiteitenoverzicht