09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld

wanneer: 25/1/2017 - 3/3/2017

Beelden en verhalen van mensen met een psychische achtergrond en/of middelenafhankelijkheid

Aan de hand van een fotografieproject, op initiatief van de Hogeschool Gent, brachten mensen met een psychische achtergond en/of middelenafhankelijkheid hun verhaal in beeld en stonden ze stil bij hun positie in de samenleving en de rol die kwetsbaarheid daarbij speelt. Door de deelnemers van het project een camera aan te reiken, werden ze uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen in beeld te brengen en aangemoedigd om te reflecteren over hun eigen identiteit en positie in de samenleving.

Door middel van tien thema’s die als rode draad door de verhalen en beelden lopen, nemen zij de toeschouwer mee in hun dagelijks leven en hun positie in de samenleving. Ze nodigen de toeschouwer hiermee uit om stil te staan bij thema’s als inclusief burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg en kwetsbaarheid.

Hun foto’s en verhalen reizen door Vlaanderen om meer bewustzijn te creëren rond maatschappelijke kwetsbaarheid, om de taboesfeer rond psychische problemen te doorbreken, om vooroordelen in te ruilen voor een realistischere beeldvorming over personen met een psychische achtergrond en/of middelengebruik.

Contact

Naar het activiteitenoverzicht