09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

(Over)leven in de Briel - foto's van Erik Duinslaeger

wanneer: 9/12/2016 - 20/1/2017

“(Over)leven in de Briel” portretteert huidige en (ondertussen) ex-bewoners van de woonblokken in de Groene Briel in hun natuurlijke habitat; de woonplaats.

Hun persoonlijkheid; de nakende herhuisvesting; het samenleven met mens en dier; hun verhaal… het komt allemaal aan bod in de fotografie van Erik Duinslaeger; die de bewoners met veel empathie en warmte in beeld brengt.

Deze tentoonstelling kwam tot stand vanuit het Team Projectwerking van de Dienst Ontmoeten & Verbinden (De Dienst Ontmoeten en Verbinden is ontstaan in het najaar 2015 en bundelt een aantal diensten: de vroegere Dienst Buurtwerk, een deel van de vroegere Seniorendienst (Open Huizen-werking), Wijk aan Zet en een deel van de vroegere Integratiedienst).

De aanleiding voor dit project: signalen van diverse wijkpartners wezen op een gebrek aan sociale cohesie in de woonblokken. Dit project heeft als doel om angst en “naast elkaar leven” door middel van kleine, laagdrempelige ontmoetingsmomenten af te zwakken en ervoor te zorgen dat bewoners en buren opnieuw oog krijgen voor elkaar; zonder argwaan en wantrouwen. We gingen op zoek naar gemeenschappelijke kenmerken tussen de bewoners; wat delen ze met elkaar; wat zijn hun talenten en interesses…

“(Over)leven in de Briel” blijft in straat 30 van AZ Sint-Lucas tot 20 januari en wordt daarna een reizende tentoonstelling.

Contact

Kenny De Maertelaere
Projectmedewerker
Dienst Ontmoeten en Verbinden - Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid - Stad Gent
Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 55 05

Naar het activiteitenoverzicht