09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Corona

 

Veelgestelde vragen

Informatie voor patiënten en bezoekers

De ingang langs de Groenebriel is momenteel gesloten. Enkel de ingang langs de kant van de parkeertoren/Blaisantvest is open.


Informatie voor zwangeren

 

Algemene informatie over COVID-19

 

Informatie voor patiënten en bezoekers

Gaat mijn geplande raadpleging, behandeling of ingreep nog door?
Vanaf 4 mei kunnen opnieuw raadplegingen gepland worden. Neem gerust contact op met het secretariaat om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook het medisch centrum in Zelzate is weer open.

We vragen iedereen om een mondmasker (zonder ventiel) te dragen en geen handschoenen te dragen, maar regelmatig de handen te ontsmetten. Je kunt gratis een mondmasker verkrijgen aan de inschrijving en doorheen het hele ziekenhuis staat ontsmettingsalcohol ter beschikking.

Prenatale consultaties en oncologische behandelingen (chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie en medicatie via het ROTS-programma) blijven steeds doorgaan. Let erop dat in de gegeven omstandigheden begeleiders niet toegestaan zijn in het dagziekenhuis.  Specifieke informatie over oncologische behandelingen vind je hier.

Als je symptomen hebt, zoals hoesten of koorts, kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel het secretariaat van de dienst waarmee je een afspraak hebt. Zij bekijken met jou of de afspraak uitgesteld moet worden. De medewerker zal volgende vragen stellen:

 1. Heb je last van hoesten?
 2. Heb je last van keelpijn of neusloop?
 3. Heb je last van kortademigheid of toegenomen kortademigheid?
 4. Is je temperatuur hoger dan 38,5°C?

Indien je op één van bovenstaande vragen positief antwoordt, zal de behandelend arts beslissen of de consultatie al/niet kan doorgaan en of je beter eerst contact opneemt met je huisarts.

Top

Ben je in behandeling voor kanker?
Lees hier de veelgestelde vragen rond het coronavirus en kankerbehandeling. 
Top

Mag ik een begeleider meebrengen? update 2 juni
We vragen om bij voorkeur alleen te komen, maar indien gewenst is één begeleider toegestaan. Voorzie een eigen mondmasker, zowel voor jezelf als voor de begeleider. Gelieve op tijd te komen, maar niet te vroeg om onnodige drukte in de wachtzalen te vermijden. 

Top

Gaat mijn infosessie nog door?
AZ Sint-Lucas heeft beslist om voorlopig geen infosessies of andere groepsactiviteiten meer te organiseren. Ze worden uitgesteld naar een latere datum.
Top

Ik wil een patiënt bezoeken. Kan dat? update 2 juni
Vanaf 2 juni is beperkt bezoek toegelaten. Elke patiënt mag per dag maximum 1 bezoeker ontvangen. Spreek dit duidelijk met de patiënt af.
Uitzonderingen hierop:

   • materniteit: partner en inwonende kinderen
   • kinderafdeling: beide ouders

Hou ook rekening met deze maatregelen:

   • De bezoekuren zijn beperkt van 15u tot 19u
   • De bezoeker draagt een eigen mondmasker.
   • De bezoeker vertoont geen ziektesymptomen.
   • De bezoeker blijft op de kamer en loopt niet rond op de afdeling of in gemeenschappelijke ruimtes
   • Mortuarium: enkel op afspraak (via 09 224 61 58)

Let op: in het dagziekenhuis en bij een COVID-patiënt is géén bezoek toegelaten.
Voor de afdeling intensieve zorg en CCU/beroertezorg geldt een aparte regeling.

Top

Zijn het restaurant, de broodjeszaak en het winkeltje nog open?
Het winkeltje en de restaurants op campus Sint-Lucas en campus Volkskliniek zijn gesloten. De broodjeszaak is open als take-away. Betalen kan enkel met kaart.
Top

Kan mijn familie proper wasgoed of persoonlijke spullen komen brengen?
We hebben een materiaaldepot ingericht, zodat familieleden propere was of andere spullen zoals tijdschriften, kranten of wenskaarten kunnen brengen. Ook vuile was kan opgehaald worden.
Het materiaaldepot is open van 9u15 tot 18u op weekdagen. In het weekend kan wasgoed afgegeven worden aan het onthaal van campus Sint-Lucas. Dit geldt zowel voor campus Sint-Lucas als campus Volkskliniek.
Om er zeker van te zijn dat het juiste materiaal bij de juiste patiënt terechtkomt, vragen we om rekening te houden met deze afspraken:

- Stop alles in een gesloten zak.
- Warme of bereide maaltijden worden niet aanvaard. Voorverpakte etenswaren kunnen wel (bv. koekjes of chips).
- Vermeld de naam en het kamernummer van de patiënt.
Top

Kom je naar de spoed?  update 4/5 

Vanaf 4 mei kun je je voor spoedgevallen opnieuw aanmelden aan het onthaal van de spoedafdeling. Er is geen aparte triage meer buiten de spoed.  

Breng een duidelijke en correcte lijst mee van de medicatie die je inneemt als je naar de spoedafdeling van het ziekenhuis komt. Bij elke ziekenhuisopname is het belangrijk om een juiste lijst van thuismedicatie mee te hebben zodat de artsen hun behandeling daarop kunnen afstemmen. Dit kan echt van levensbelang zijn.
Top

Wat gebeurt er als je opgenomen wordt?
Op de dienst spoedgevallen worden patiënten met klachten die mogelijk op COVID-19 wijzen al met meer voorzorgsmaatregelen opgevangen. Zieke patiënten die opgenomen moeten worden en waarbij we een COVID-19 infectie vermoeden, krijgen eerst beeldvorming en een neuswisser. De neuswisser wordt in het laboratorium verder onderzocht en in afwachting van de resultaten wordt de patiënt opgenomen op een tijdelijke isolatieafdeling.

Als er geen aanwijzingen voor COVID-19 zijn, kan de patiënt uit isolatie. In andere gevallen blijft de patiënt op deze afdeling of verhuist naar een andere isolatieafdeling. Tijdens de opname worden de patiënten intensief opgevolgd door de verpleging en artsen. In sommige gevallen vereist de toestand van de patiënt dat hij op intensieve zorgen of een andere specifieke afdeling opgenomen wordt. Bij vragen richt de familie of contactpersoon van de patiënt zich tot de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft. Zodra de toestand van de patiënt het toelaat, wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis, mogelijk met thuisisolatie.
Top

Wat moet ik doen na mijn opname voor COVID-19?
Werd je recent opgenomen in het ziekenhuis ten gevolge van een COVID-19 besmetting? Deze intense periode zal ongetwijfeld nog even jouw leven kenmerken. Hoe lang de herstelperiode na deze ernstige ziekte precies duurt, is nog niet helemaal bekend en hangt af van verschillende factoren. Zo zijn onder andere de duur van jouw opname, de nodige behandeling en de bijkomende klachten die je vertoonde voor de besmetting van belang. Helaas kan het zijn dat u na jouw ziekenhuisontslag nog langdurig last hebt van lichamelijke, mentale en/of cognitieve problemen. Ons team van kinesitherapeuten stelde een post-COVID-19 programma samen om patiënten post-COVID-19 bij te staan en hen lichamelijk, mentaal en cognitief te helpen in opbouw. Wij hopen je op deze manier terug klaar te stomen voor mogelijke werkhervatting, het terug uitoefenen van hobby’s en sport. Meer info hierover vind je in de brochure.
Top

Heb je vragen over stoppen met roken, stress of obesitas?
Er is online coaching voorzien voor wie vragen heeft over stoppen met roken, stress of obesitas. Je kunt hiervoor coach Marleen Daems rechtstreeks contacteren via 09 224 5426 of marleen.daems@azstlucas.be

 

Informatie voor zwangeren

Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Bij de grote meerderheid van zwangere vrouwen zullen milde tot matige griepachtige symptomen verschijnen. Ernstige complicaties zoals longontsteking zien we vaker bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. We weten van andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het heel belangrijk om hulp te zoeken bij klachten.
Top

Ben je ziek?
Contacteer de huisarts als je symptomen hebt zoals koorts, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden. De huisarts zal je informeren over mogelijke isolatiemaatregelen en/of afname van een test.
Blijf thuis als je…

-  klachten hebt (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)
-  een bewezen coronavirusbesmetting hebt
-  nauw contact gehad hebt met personen met bewezen coronavirus
Top

Gaan zwangerschapsconsultaties door en mag mijn partner mee?
Niet-dringende en niet-essentiële consultaties worden geschrapt maar zwangerschapsconsultaties gaan uiteraard door en onze gynaecologen zijn 24/24 beschikbaar. Vanaf 2 juni kan de partner indien gewenst opnieuw meekomen naar de consultatie. 
Top

Gaan de prenatale lessen/infoavonden door?  update 25/05

Alle infosessies en groepsactiviteiten in het ziekenhuis worden uitgesteld naar een latere datum, maar je kan de infosessies wel online volgen. Inschrijven kan via het webformulier. De presentaties kan je hier ook al bekijken: 

Verder vind je alvast heel wat praktische informatie (bv. info rond moederschapverlof, mogelijkheden van postnataal verlof, financiële voordelen …) op de website van Kind en Gezin.

Top

Veilig bevallen in het ziekenhuis
Optimale zorg voor onze zwangere patiënten en een veilige bevalling staan in ons ziekenhuis voorop. Er zijn 7 dagen op 7, 24u per dag vroedvrouwen en gynaecologen aanwezig en zij hebben een volledig nieuw protocol om jouw bevalling veilig en geborgen te laten verlopen. Dit protocol houdt rekening met alle veiligheidsvoorschriften om de corona-infectie te helpen indijken maar blijft gebaseerd op onze visie 'Natuur als het kan, techniek als het moet'.
Top

Mag mijn partner aanwezig zijn tijdens de bevalling?
Je partner is uiteraard welkom, tenzij die ziek is. In dat geval kun je één andere persoon kiezen om je bij te staan.
Top

Wie mag op bezoek komen op de materniteit?
Enkel je partner en inwonende kinderen. We vragen wel om de verplaatsingen van de partner zo gering mogelijk te houden. Ander kraambezoek kan voorlopig niet.
Top

Hoelang blijf ik op de materniteit?
De verblijfsduur is hetzelfde als anders, maar als alles goed gaat en je graag vroeger naar huis gaat, is dit zeker bespreekbaar.
Top

Is er een verhoogd risico op negatieve zwangerschapsuitkomst?
Er is tot heden geen verhoogd risico op miskraam en doodgeboorte vastgesteld bij COVID-19. Bij corona-gerelateerde virussen zoals SARS-CoV and MERS-CoV werden wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.
Top

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?
Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Verder onderzoek is lopend. In China zijn enkele vroeggeboortes beschreven bij zwangeren geïnfecteerd met het coronavirus. Of dit door de infectie kwam of door de medische beslissing om de zwangerschap te beëindigen moet nog onderzocht worden. Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.
Top

Welke ingang neem ik best als ik kom bevallen?
Als je komt om te bevallen, neem je best de gewone ingang in plaats van de spoedingang.
Top

 

Wil je het ziekenhuis steunen of helpen?

Heel wat particulieren en bedrijven contacteren ons omdat ze het zorgpersoneel of het ziekenhuis een hart onder de riem willen steken tijdens de huidige coronacrisis. Dit uit zich in lieve berichten maar ook in schenkingen van materiaal zoals mondmaskers of eten en drinken. Deze warme gebaren worden door onze medewerkers erg geapprecieerd. We hebben hiervoor een apart e-mailadres gemaakt: schenken@azstlucas.be. Op dit adres kun je terecht met al je vragen over schenkingen aan AZ Sint-Lucas.

Mondmaskers
Wil je graag professionele mondmaskers (type FFP 2 en 3) schenken? Neem dan contact op via coronamateriaal@azstlucas.be. Chirurgische mondmaskers mag je binnenbrengen via het verzamelpunt aan het onthaal van campus Sint-Lucas. Zelfgemaakte maskers moeten voldoen aan de richtlijnen van www.maakjemondmasker.be.

Eten en drinken
Wil je eten of drinken schenken? Laat het ons weten via schenken@azstlucas.be en we nemen zo snel mogelijk contact op.
We nemen geen verse bereidingen meer aan. Je kan enkel eten schenken dat verpakt is. 

Financiële giften
Doe je liever een financiële gift? Dat kan via ons mecenaatsfonds.

- rekeningnummer BE25 7360 3127 4682
- BIC-code: KREDBEBB
- vermeld in de mededelingen: COVID19

Vrijwilligers
Veel mensen bieden zich als vrijwilliger aan, maar momenteel zijn vrijwilligers in ons ziekenhuis niet toegelaten. We houden toch graag de contactgegevens van deze vrijwilligers bij om hen te contacteren als de richtlijnen zouden veranderen. Vul dit formulier in om je op te geven als vrijwilliger

Zorgverleners
Ben je een externe arts en wil je graag jouw diensten aanbieden? Meld het via: medische.directie@azstlucas.be
Top

 

Algemene informatie over COVID-19

Ik heb symptomen, wat doe ik best?
De symptomen van het virus lijken op die van de griep met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Kom niet naar het ziekenhuis maar bel naar de huisarts voor advies.
Volg dit advies om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar huisgenoten of de omgeving. Ook huisgenoten volgen deze richtlijnen. De duur van de maatregelen bespreek je met jouw huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing totdat de symptomen verdwenen zijn.
Top

Wat kan ik zelf doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
Pas de algemene hygiënemaatregelen toe:

- Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep
- Bedek je mond en neus met een papieren zakdoek als je hoest of niest. Werp de zakdoek nadien in de vuilnisbak
- Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan niet in je hand, maar in je mouw.
- Houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter) en vermijd nauw contact met anderen.
Top

Interessante links
Website van de FOD Volksgezondheid of bel naar 0800/14 689.
Website van Sciensano (informatie voor zorgverleners)
Top