09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Incidenten melden

Wat gebeurt er in geval van een incident of bijna-incident?

  • Intern kwaliteitssysteem
    Het ziekenhuis verzamelt informatie omtrent het correct verloop van zorgprocessen. Deze zijn per definitie complex. Dit betekent dat mensen, die vatbaar zijn voor menselijke fouten, werkzaam zijn in een complexe omgeving. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk systeemfouten te ontdekken en barrières op te zetten die menselijke fouten kunnen voorkomen.
    Een incident of bijna-incident m.b.t. patiëntveiligheid wordt standaard door onze medewerkers of artsen gemeld via een meldsysteem aan de verantwoordelijke van de dienst waar het zich voordeed. Een dergelijke melding kan ook door een patiënt, familielid/mantelzorger of bezoeker gebeuren. Ze wordt dan in het intern incidentmeldsysteem ingegeven door de cel kwaliteit. De cel kwaliteit bestaat uit kwaliteitscoördinatoren en staat onder leiding van de hoofdgeneesheer. Bij ernstige voorvallen waarbij we de kans op herhaling zo klein mogelijk willen maken, wordt de afhandeling en het opzetten van verbeteracties begeleid door de cel kwaliteit. De bespreking van de gebeurtenis binnen een rechtvaardige context en het nemen van maatregelen ter voorkoming van herhaling staan hierbij voorop. 
    Let op, incidentmeldingen die via bovenstaand formulier worden ingevuld, worden niet als een klacht afgehandeld, zij komen niet bij de ombudspersoon terecht maar worden aan de cel kwaliteit bezorgd en volgens de afspraken m.b.t. incidentmeldingen patiëntveiligheid geprioritiseerd en geanalyseerd. We vragen u om contactgegevens op te geven, zodat de cel kwaliteit, indien van toepassing, extra informatie over de gebeurtenis bij u kan bekomen.
 
  • Ombudsdienst
    Een klacht of klachten i.v.m. een incident of bijna-incident kunnen worden ingediend door een patiënt, maar ook door iemand uit zijn omgeving, zijn vertrouwenspersoon of nabestaanden. U kunt hiervoor terecht bij de ombudsdienst