09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Deelname van de huisarts

De oncologische en hematologische behandelingen gebeuren meestal in het ziekenhuis.  De rol van de huisarts blijft echter zeer belangrijk.  Hij of zij is vaak degene die het eerst geconfronteerd wordt met de medische klacht, heeft een vertrouwensband met zijn/haar patiënt en kan de zorg in de thuissituatie verder zetten. Daarom wordt de huisarts ook uitgenodigd om het MOC bij te wonen.

Huisartsen worden door de datamanager oncologie telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop hun patiënt besproken wordt. De huisarts kan er voor kiezen om fysiek aanwezig te zijn op de MOC-vergadering of om deel te nemen via videoconferentie