09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Deelname via videoconferentie

De huisarts kan deelnemen aan het MOC via videoconferentie.

Artsen die wensen uitgenodigd te worden voor deelname aan deze videoconferentie moeten zich hiervoor éénmalig registreren via de website. Enkel de geregistreerde artsen zullen een uitnodigingsmail ontvangen voor de videoconferentie indien een patiënt van hem/haar besproken zal worden op de MOC-vergadering. De uitnodigingsmail vermeldt de datum en het uur waarop de patiënt besproken zal worden en een link om toegang te krijgen tot de vergadering.

Het systeem is eenvoudig, maar vereist wel een kleine installatie van aparte software of programma’s. De huisarts dient uiteraard ook te beschikken over een internetverbinding en een telefoon.