09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

AZ Sint-Lucas een van de grotere centra voor behandeling hoofd- en halskanker

Geschreven op 10 januari 2019

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt dat hoofd- en halskankers het best behandeld worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. Uit het individueel rapport van het Kankerregister dat we vandaag ontvingen, blijkt dat AZ Sint-Lucas een van de grotere centra is in België voor de behandeling van hoofd- en halskanker met overlevingspercentages die boven het gemiddelde liggen.

Uit het KCE-rapport “Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van hoofd-en halskanker” voor diagnoses uit de periode 2009-2014 dat vandaag werd doorgestuurd, blijkt dat patiënten met hoofd- en halskanker het best behandeld worden in gespecialiseerde centra. Het rapport formuleert o.a. twee belangrijke bevindingen. Ten eerste zijn de overlevingscijfers voor een bepaald centrum rechtstreeks gelinkt met de volumes die dat ziekenhuis behandelt. Ten tweede vormt de tijdigheid van de zorgverlening een zeer belangrijk aspect van de zorgkwaliteit.

Ook vandaag ontvingen de ziekenhuizen individuele resultaten van het Kankerregister. Hieruit blijkt dat AZ Sint-Lucas behoort tot de grotere centra van België voor deze complexe pathologie. Het 1-jaarsoverlevingspercentage van patiënten behandeld in AZ Sint-Lucas ligt bijna 10% hoger dan het nationaal gemiddelde.

Wat de tijdigheid van zorg betreft, is de ‘time-to-treatment’ binnen AZ Sint-Lucas korter dan het nationaal gemiddelde. Voor de tijdige afhandeling van post-operatieve radiotherapie (= binnen 13 weken na ingreep) scoren we met 66,7% significant beter dan het nationaal gemiddelde van 48,5%. De multidisciplinaire aanpak van een gemotiveerd team in AZ Sint-Lucas en de beschikbaarheid van alle behandelingen binnen hetzelfde centrum resulteert in een behandeltraject voor onze patiënten waarbij de verschillende fases van de behandeling goed op elkaar afgestemd worden.

 

 

Naar het nieuwsoverzicht