09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Coronavirus: info en maatregelen

Geschreven op 24 maart 2020

Het coronavirus COVID-19 is momenteel ook in opmars in België. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtweginfecties met koorts, hoesten en soms ademhalingsmoeilijkheden. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor een ernstiger verloop. Ons ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om kwaliteitsvolle zorg te garranderen voor wie daar nood aan heeft.  We vragen aan onze patiënten en bezoekers om een aantal preventieve maatregelen te respecteren. 

Bezoek 

  • Vanaf 14 maart zijn bezoekers niet meer toegelaten behalve op deze diensten: materniteit (enkel partner), kinderafdeling (één ouder) en kritieke patiënten na overleg met de arts. 


Afspraak in het ziekenhuis: enkel indien het dringend is

  • Om  voorbereid te zijn op een eventuele piek van patiënten met COVID-19 stellen we alle niet-dringende raadplegingen en ingrepen uit. De betrokken patiënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Let er op dat in de gegeven omstandigheden begeleiders niet toegestaan zijn voor een consultatie of behandeling. 

Activiteiten

  • Niet noodzakelijke groepsactiviteiten worden geannuleerd: infosessies, medische avonden, ... Alle groepsactiviteiten op afdelingsniveau (incl. ergotherapie/kinesitherapie) worden afgelast. Individuele revalidatie blijft mogelijk.

Restaurants

Vanaf 14 maart worden de broodjeszaak en de restaurants op campus Sint-Lucas en campus Volkskliniek gesloten. 

Bel uw huisarts

De symptomen van het virus lijken op die van de griep met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Kom niet naar het ziekenhuis maar bel naar uw huisarts voor advies.

Verspreiding voorkomen

Tegen het coronavirus beschermt u zich op dezelfde manier als tegen de griep.

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest of niest. Werp de zakdoek nadien in de vuilnisbak
  • Hebt u geen zakdoek, hoest of nies dan niet in uw hand, maar in uw mouw
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen
 

Info over oncologie, radiotherapie en hematologie

Hebt u specifieke vragen over oncologie, radiotherapie of hematologie? Hou dan zeker deze pagina goed in de gaten?
 


AZ Sint-Lucas voorbereid

AZ Sint-Lucas volgt de richtlijnen van de overheid en heeft ook een plan van aanpak klaar om mogelijke patiënten op te vangen en te isoleren indien nodig. 

Zorgverleners

Ben je een externe arts en wil je graag jouw diensten aanbieden? Gelieve dit dan te melden via dit e-mailadres: medische.directie@azstlucas.be


Schenkingen

Wens je graag het ziekenhuis steunen met een schenking van materiaal of eten en drinken? Op deze pagina vind je meer info.


Meer info

De meest recente info vindt u steeds op www.info-coronavirus.be. Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht bij de Belgische overheid:

Naar het nieuwsoverzicht