09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Ontslag

Vertrek 

Zodra u voldoende hersteld bent, deelt uw arts u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Voor een goede gang van zaken verzoeken wij u om het ziekenhuis tussen 9.00 en 11.00 uur ’s morgens te verlaten.

Als u het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts, dan moet u een verklaring tekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt.

Nazorg 

Thuisverpleging, gezinszorg en maatschappelijke dienstverlening kan u bespreken met uw huisarts. Ook de hoofdverpleegkundige op uw afdeling kan u de nodige informatie bezorgen.