09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Ombudsdienst

In AZ Sint-Lucas streeft men ernaar uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Als uw verblijf toch niet helemaal aan uw verwachtingen voldeed of u niet tevreden bent over bepaalde aspecten van de dienstverlening, adviseren wij u om uw opmerkingen zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke van de afdeling of met uw arts. Als een gesprek niet mogelijk is of niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst. 

De ombudspersoon treedt op als neutrale persoon zonder een standpunt in te nemen bij de behandeling van uw klacht.
Indien geen oplossing gevonden wordt die voor beide partijen aanvaardbaar is, zal de ombudspersoon u doorverwijzen naar externe instanties die u kunnen helpen met de verdere afhandeling van uw klacht.
Anonieme klachten kunnen niet behandeld worden.

De werking en klachtenprocedure van de ombudsdienst zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement

Contact
Straat 60

  • Van maandag tot donderdag:
  • van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16.00 uur
  • Op vrijdag:
  • van 9 tot 11.30 uur
  • Of na afspraak.

tel.: 09 224 51 45
ombudsdienst@azstlucas.be