09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Verantwoordelijkheden

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. U mag van hen verwachten dat zij hun best doen om u een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Maar onze zorgverleners verwachten ook het één en ander van u.
Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Dat is belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd in deze folder ‘rechten en verantwoordelijkheden van de patiënt’.

Wat verwachten we van u als patiënt?

 

U geeft correcte informatie over uw identiteit:
We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart. Dat is nodig om misbruik te voorkomen, maar ook om uw veiligheid te garanderen zodat gegevens bijvoorbeeld niet onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het patiëntendossier. Tijdens uw opname moet u steeds uw polsbandje dragen.

Top

 

U verleent uw medewerking
U geeft uw zorgverlener juiste en volledige informatie over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Als u instemt met een behandeling, verwachten we uw volledige medewerking. Volg de adviezen van uw arts zo goed mogelijk op.

Top

 

Respecteer iedereen
Beleefdheid en wederzijds respect zijn belangrijk bij elk contact tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van fysieke of verbale bedreiging.

Top

 

Behandel materialen met zorg
Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis. Laat niets rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Het onderhoudspersoneel houdt het ziekenhuis netjes, dus draag uw steentje bij een houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes.
Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat u beter veilig thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Top

 

De huisregels worden nageleefd:

  • Respecteer de bezoekuren om de rust en de veiligheid in het ziekenhuis te garanderen.
  • Beperk het aantal bezoekers om de rust en het herstel van de patiënt te bewaken.
  • Kunt u uw afspraak niet nakomen? Verwittig ten laatste 24 uur op voorhand uw arts.
  • Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de rokerszones buiten het ziekenhuis. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
  • Huisdieren zijn niet toegelaten.
  • Leef de afdelingsgebonden afspraken na (bijvoorbeeld op de kinderafdeling, de PAAZ, intensieve zorg,…).
Top
 
 

U betaalt voor uw behandeling
Maakt u gebruik van de (medische) diensten van het ziekenhuis, dan bent u verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Breng uw verzekeringsgegevens mee naar het ziekenhuis zodat u zich over de betaling zo weinig mogelijk zorgen moet maken. Bij de opname krijgt u een verklaring mee, waarin uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden zijn opgenomen. U kunt altijd een prijsraming laten maken voor uw opname. 

Top

 

Filmen en fotograferen in het ziekenhuis
Het maken van foto’s, filmpjes, beelden of selfies kan enkel indien mensen niet ongewenst mee in beeld komen en het onderzoek niet gehinderd wordt. Vraag steeds de toestemming aan de personen die mee in beeld komen. Wilt u van een medewerker van het ziekenhuis of arts beeld- en/of geluidsopnamen maken, vraag dan ook altijd eerst hun toestemming.

Wie instemt met een beeld- en/of geluidsopname, doet dit enkel voor privégebruik en niet voor reproductie, verspreiding of gebruik op sociale media.

Top

 

Indien deze regels niet nageleefd worden

  • Als u uw verantwoordelijkheden niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling (behalve bij spoedgevallen) stop te zetten. Onderbreekt de beroepsbeoefenaar de behandeling, dan moet hij de continuïteit van de zorg waarborgen. 
  • Bij agressie of geweld wordt de veiligheidsdienst ingeschakeld.
  • Betaalt u uw factuur niet, dan worden bijkomende kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen.
Top
 

Lees hier meer over uw rechten als patiënt.