09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Analyse lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnose of behandeling en de resultaten ervan, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbeterende projecten. Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van de commissie medische ethiek. Het gebruik van gegevens voor onderzoek gebeurt steeds op anonieme wijze, wat betekent dat uw identiteit niet wordt bekend gemaakt bij de verwerking van de gegevens.

Wij gaan ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Indien u niet akkoord zou gaan met het anoniem gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal heeft u het recht dit te weigeren. Wij vragen u – of uw vertegenwoordiger - dit te melden aan uw behandelend arts.

Uw beslissing zal nooit uw behandeling beïnvloeden.