09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Centrale aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars (zelfstandigen én werknemers) die in het ziekenhuis werken. Dit betekent dat het ziekenhuis ervoor verantwoordelijk is dat alle beroepsbeoefenaars uw rechten als patiënt naleven.

  • Medewerkers met een zelfstandig statuut zijn: artsen, tandartsen, sofrologen, podologen, pedicures en kapsters.
  • Werknemers zijn: vroedkundigen, zorgkundigen, verpleegkundigen, apothekers, logopedisten, ergotherapeuten, audiologen, logistiek assistenten.
  • Deels zefstandig, deels werknemer zijn: kinesitherapeuten, psychologen en diëtisten.

U vindt een lijst met de verschillende soorten beroepsbeoefenaars en hun statuut aan het onthaal (straat 60). Informatie over een individuele beroepsbeoefenaar kunt u krijgen bij de ombudsdienst (09 224 51 45).