09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan mensenlevens redden

De wet van 13 juni 1986 regelt de donatie van organen. De wet stelt dat artsen het recht hebben organen en weefsels weg te nemen van een overledene als die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven. De Belgische wetgeving berust op een ‘opting out’ of ‘presumed consent’ systeem. De organen en weefsels mogen worden weggenomen tenzij de overledene zich daar uitdrukkelijk tijdens zijn leven tegen heeft verzet. De arts die de wegneming overweegt, zal steeds informeren naar een mogelijk verzet dat is uitgedrukt door de potentiële donor. De arts mag niet tot wegneming overgaan wanneer de betrokkene via het Rijksregister verzet heeft uitgedrukt. Dit is ook van kracht wanneer op een andere wijze verzet wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld aan de hand van een kaartje bij de naaste familie, en voor zover de arts hiervan op de hoogte werd gesteld.

Naast de wegneming bij een overledene regelt de wet ook de wegneming van organen en weefsels bij levenden. In AZ Sint-Lucas worden organen niet weggenomen bij levende donoren, maar is deze wetgeving in het ziekenhuis enkel van toepassing voor het wegnemen van weefsel bij levende donoren, namelijk het afstaan van botweefsel. Botweefsel kan nuttig zijn om bottekorten op te vullen. Bij het plaatsen van een heupprothese wordt een deel bot van de heup verwijderd en er wordt een kunstgewricht (prothese) ingeplant. Het verwijderde botweefsel kan gebruikt worden bij andere patiënten die botweefsel nodig hebben.

Een aangepaste benadering en opvang van de naaste familie staat steeds centraal in het AZ Sint-Lucas.

Uitgebreide informatie over orgaandonatie in AZ Sint-Lucas vindt u in de folders hieronder. 

 

Meer info