09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Uw radiologiebeelden

De dienst Medische Beeldvorming van AZ Sint-Lucas biedt u de mogelijkheid om de radiologiebeelden van uw onderzoeken via internet te raadplegen.

Let op: Het verslag van dit onderzoek is niet beschikbaar in de viewer maar is steeds opvraagbaar bij uw behandelende arts

  • Surf naar https://beelden.azstlucas.be/
  • Voer de referentie (het onderzoeksnummer) en uw geboortedatum in
  • Neem in het vak 'code' de letters en cijfers over die getoond worden.
  • Klik op 'Bekijk de beelden'. De viewer wordt geopend en u kunt het onderzoek bekijken.