09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Preopnamebalie: info voor de huisarts

Patiënten die een ingreep krijgen en moeten overnachten in het ziekenhuis worden na de consultatie bij de arts doorverwezen naar de preopnamebalie.

De balie wordt tijdens de week, van 8 tot 18 uur, bemand door ervaren verpleegkundigen. Zij vullen tijdens dit contact samen met de patiënt de preoperatieve vragenlijsten in, nemen de verpleegkundige anamnese af, bevragen de thuismedicatie en spreken -indien nodig- de preoperatieve onderzoeken af. Alle verzamelde informatie wordt meteen vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

De verpleegkundige maakt een eerste risico-inschatting van de omkadering die de patiënt na zijn ingreep zal nodig hebben en zo nodig wordt de interne liaison geriatrie en/of de sociale dienst op de hoogte gebracht van de toekomstige opname van de patiënt. Bij de opname wordt er dus al over ontslag gesproken. De patiënt kan zich op deze manier optimaal voorbereiden op de ingreep én het ontslag uit het ziekenhuis.

In functie van het type ingreep, leeftijd en comorbiditeiten van uw patiënt zijn mogelijk bijkomende onderzoeken nodig. Deze kunnen door u, als huisarts, uitgevoerd worden of in het ziekenhuis.

Om de patiënt veilig onder narcose te kunnen brengen, hadden we graag ten laatste 72 uur voor de geplande ingreep de resultaten van de verschillende onderzoeken in ons bezit. U kunt deze bezorgen via de post, e-mail of fax.