09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Het preoperatief traject

Het preoperatieve traject start op het moment dat de operatie door de chirurg, in samenspraak met de patiënt wordt gepland, tot het moment dat de anesthesie in de operatiekamer wordt toegediend.

De finale doelstelling is het inschatten en beperken van de gezondheidsrisico’s; een gedeelde verantwoordelijkheid van anesthesist en chirurg.

De chirurg brengt de patiënt op de hoogte van het doel, de te verwachten resultaten en mogelijke risico’s van de ingreep, of er alternatieven zijn en wat er van de patiënt, na de heelkundige ingreep, thuis nog van hem wordt verwacht.

De anesthesist informeert de patiënt over de verschillende technieken, het al dan niet nuchter zijn en het wel of niet stoppen van thuismedicatie.

De chirurg is als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juiste indicatiestelling, het verlenen van informatie aan de patiënt, het verrichten van de ingreep en de correcte postoperatieve zorg.

De anesthesist is als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de pre-operatieve voorbereiding, de preoperatieve zorg en de postoperatieve bewaking op de PAZA.

De eerste time-out in het preoperatief traject gebeurt op het moment dat het preoperatieve dossier wordt ingekeken door de anesthesist.

Wanneer er geen ‘go’ kan gegeven worden, vindt er een (telefonisch) overleg plaats tussen anesthesist en chirurg. Er moet immers aan alle voorwaarden voldaan zijn om tot een veilige operatie te kunnen komen.       

Uiteraard speelt u als huisarts een cruciale rol in het correct preoperatief voorbereiden van uw patiënt.
Hiernaast vindt u de vooropgestelde richtlijnen.