09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Sociale dienst

Mogelijk heeft uw patiënt thuis nood aan een verpleegkundige, gezinshulp, warme maaltijden, hulpmiddelen,… Dit kan georganiseerd worden door de sociale dienst van het ziekenhuis. Als er thuis weinig hulp beschikbaar is, kan de sociale dienst een verblijf in een revalidatiecentrum of hersteloord regelen.

Om het ontslagmoment zo optimaal mogelijk voor te bereiden, wordt er bij voorkeur, op het moment dat de ingreep wordt gepland, contact opgenomen met de sociale dienst (09 224 58 01).