09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Prijsraming

Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw eindfactuur heeft het ziekenhuis prijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen. 
Opgelet, dit zijn slechts ramingen: richtprijzen dus!

  • Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen als u bv. langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert of als er bijkomende medicatie of materialen nodig zijn.
  • In de prijs zitten alle honoraria die de artsen aanrekenen voor de ingreep: de chirurg die de ingreep uitvoert, de anesthesist en de medisch-technische diensten zoals radiologie en het labo.
  • De prijs is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent bij uw ziekenfonds.  

Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op onze website terugvindt, kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 09 224 61 83. Indien het om een chirurgische ingreep gaat, dan maken wij zo vlug mogelijk een raming voor u op.

Wij zullen u onder meer volgende vragen stellen:
• Voor welke ingreep komt u naar het ziekenhuis? (vraag het RIZIV-nummer aan uw arts)
• Wie is uw behandelende arts?
• Welk type kamer wenst u?
• Hoe bent u verzekerd?
• Hoe kunnen wij u bereiken?

 

Selecteer de categorie waartoe u behoort