09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Medicatie

Wist u dat medicatie in pilvorm in sommige gevallen even doeltreffend is als medicatie die rechtreeks via de ader (intraveneus) wordt toegediend? Een infuus kan namelijk altijd complicaties geven zoals flebitis (aderontsteking), dus opteren we van zodra het mogelijk is voor een veiliger alternatief: het oraal (via de mond) toedienen van geneesmiddelen. Bovendien zijn er ook bewezen voordelen aan de omschakeling naar orale toediening, zoals meer patiëntencomfort, meer bewegingsvrijheid en een sneller ontslag.

In AZ Sint-Lucas wordt medicatie enkel intraveneus toegediend als het medisch noodzakelijk is (bv. bij slikproblemen, braken of diarree, patiënt is niet stabiel) en wanneer een gelijkwaardig middel in pilvorm niet beschikbaar is. We hanteren een lijst met geneesmiddelen die in bepaalde gevallen in orale vorm even goed werken als intraveneus. De omschakeling van intraveneuze therapie naar orale therapie gebeurt altijd op advies van uw arts. Spreek gerust uw arts of verpleegkundige aan als u hierover vragen hebt.