09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Oorzaken

De oorzaak is meestal een combinatie van een verhoogde neiging van het bloed om te stollen (door een gewijzigde samenstelling van het bloed), een beschadigde bloedvatwand en een vertraagde bloedsomloop. Dit laatste is meestal het gevolg van langdurige immobilisatie (bv. door een gipsverband, na een operatie, door ziekte, …) waardoor een verminderde circulatie optreedt.

Bij (zwaardere) operaties is er een groot risico, vooral wanneer er voor en na de operatie geen preventieve maatregelen worden getroffen en/of de patiënt een verhoogd risico heeft.

Bij een regionale anesthesie is er over het algemeen een kleiner risico dan bij een algemene verdoving.

Ook het type ingreep is uiteraard belangrijk: vooral orthopedische ingrepen hebben een hoger risico zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een heupprothese en kniechirurgie.