Lettergrootte: a a a

Symptomen

Als een bloedklonter de afvoer van het bloed naar het hart belemmert, kan het been zwellen, wat wel eens een trombosebeen wordt genoemd.

Andere mogelijke symptomen zijn:
• een zwaar gevoel in het been
• pijn die toeneemt bij het stappen (waardoor men moeite ervaart om te stappen)
• een blauw-paarse verkleuring van de huid
• een warm aanvoelende huid
Verwittig steeds uw arts als deze klachten zich voordoen zodat de trombose zo snel mogelijk kan vastgesteld worden via aanvullende onderzoeken.

Maar soms zijn er ook helemaal geen symptomen en gaat de trombose onopgemerkt voorbij of treden de symptomen pas laattijdig op als het kwaad al is geschied: vandaar dat het voorkomen van het ontstaan van een trombose zo belangrijk is.

In het geval van een longembool treedt er een acute benauwdheid of kortademigheid op en ervaart men pijn bij het inademen.