09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat brengt u mee

Administratief 

Gewone ziekenhuisopname 

 • Uw identiteitskaart (Belgische EID of buitenlandse identiteitskaart)
 • Als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit: 
  • als u EU-burger bent en tijdelijk verblijft in België:
   • een geldige Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) bij dringende verzorging
   • een S2 formulier bij geplande zorgen (aan te vragen bij uw verzekeringsinstelling in uw thuisland, meer info in onze folder)
   • CZ kaart voor Nederlandse patiënten
 • Als dit voor u van toepassing is: een waarborgregeling van een OCMW (medische kaart) of een betalingsverbintenis van een andere instantie (bv. Requisitorium Fedasil) die borg staat voor de betaling van de kosten.
 • Heeft u een hospitalisatieverzekering? Maak dit dan zeker kenbaar bij de inschrijving. 
 

Materniteit 

 • Naast de gegevens voor de gewone ziekenhuisopname brengt u ook mee:
 • Uw trouwboekje of erkenningsformulier
 • Eventueel uw moederboekje

 

Arbeidsongeval 

 • Naam en adres van de werkgever
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • Polisnummer van de verzekering van de werkgever

 

Geneeskundig 

 • Eventuele verwijsbrief van de arts
 • Uw bloedgroepkaart
 • Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het van cruciaal belang dat men in het ziekenhuis op de hoogte is van de geneesmiddelen die u thuis inneemt. Vul daarom deze medicatielijst in breng deze mee naar het ziekenhuis
  Neemt u geneesmiddelen die enkel op beslissing van de adviserend geneesheer terugbetaald worden, breng dan een kopie van de toelating mee.
 • Eventuele medische documenten (medische rapporten, RX-foto’s)
 • Uw ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier voor anesthesie en ingreep. 

 

Persoonlijk 

 • Aangepaste kledij (nachtkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels,…)
 • Toiletbenodigdheden (kam, tandenborstel en tandpasta, zeep, scheergerief, handdoeken en washandjes,…)
 • Pen en papier, lectuur, leesbril, handwerk,…

 

Geld en waardevolle voorwerpen 

 • Geld, juwelen en waardevolle voorwerpen brengt u best niet mee. Laat uw portefeuille of handtas nooit onbeheerd achter. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.
 • Op sommige kamers kan u waardevolle voorwerpen opbergen in een kluis.
 • U kan geld en waardevolle voorwerpen ook in bewaring geven in de kluis in het ziekenhuis. Een verpleegkundige kan u hierover de nodige inlichtingen geven.
 • Wordt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige stappen ondernomen kunnen worden.