09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Beleidsplan 2018-2020

Voor de periode 2018-2020 werden negen krijtlijnen uitgetekend die vervolgens in een beleidsplan met actiepunten werden gegoten:

 1. V³ veilig, verantwoord en continu verbeteren
  Het bieden van verantwoorde zorg door het bewaken van een goede basiszorg en continu te streven naar aantoonbare verbetering op vlak van veiligheid van de patiënt en de omgeving.

 2. Patiënt centraal
  Streven naar een belevende, klantgerichte organisatie waarbij de patiënten en zijn noden centraal staan. De patiënt krijgt correcte informatie en wordt betrokken bij het ganse traject. 

 3. Artsen
  Betrokkenheid van artsen vergroten in een aantrekkelijke werkomgeving met multidisciplinaire samenwerking in zorgprogramma’s en in functie van patiëntentrajecten met aandacht voor de medische kwaliteit

 4. Medewerkers
  Creëren van een lerende organisatie waar medewerkers performant en duurzaam worden ingezet en waar geëngageerd wordt meegewerkt aan verbetering met aandacht voor het welzijn en gezondheid van onze medewerkers

 5. Leiderschap
  Inzetten op structuur en op een leiderschapscultuur waarbij leidinggevenden een sturende en stuwende rol hebben met een duidelijke overlegstructuur voor betere afstemming

 6. Beddenhuis
  De zorgstrategische visie wordt uitgewerkt met focus op:
  - goede en kwalitatieve basiszorg op alle afdelingen
  - dagziekenhuis als referentiecentrum in een nieuwbouw op campus Sint-Lucas vanaf 2020
  - zorgprogramma’s gericht op patiëntentrajecten: cardiologie, beroertezorg, moeder-kind, geriatrie en oncologie
  - samenwerken binnen een logisch zorggebied met huisartsen, ziekenhuizen (in de vorm van een klinisch netwerk) en andere zorginstellingen (geestelijke gezondheidszorg,…)
  - centralisatie van alle activiteiten tegen 2020 op campus Sint-Lucas en een duidelijk aanbod op de externe poli’s in Zelzate en Aalter

 7. Organisatie van patiëntenzorg
  Medewerkers en middelen worden flexibel ingezet, ondersteund door een geïntegreerd patiëntendossier met als basis logische patiëntenstromen en logistieke stromen

 8. Behoud van gezonde positie
  AZ Sint-Lucas handhaaft een financieel gezonde positie en blijft zorg aanbieden rekening houdend met de sociale opdracht en de noodzakelijke investeringen (apparatuur, mensen en systemen) om de positie van ons ziekenhuizen te versterken

 9. Sociaal en divers
  Op een positieve en assertieve manier inspelen op de grootstedelijke realiteit met aandacht voor het imago van het ziekenhuis

De focus ligt op verantwoorde, veilige zorg en verbetering voor patiënt, medewerkers en de omgeving en op een betere beleving van de patiënt. 

De context waarin zorginstellingen werken, zal wijzigen. De overheid dringt aan op meer gestructureerde samenwerking in de vorm van netwerken binnen een logische zorggebied.