09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wie zijn we?

Onze missie. Waar staan we voor? 
Een missie is wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving. Het geeft aan waarvoor wij als organisatie staan, wat onze identiteit is, wat ons anders maakt dan andere ziekenhuizen. De missie van AZ Sint-Lucas is vastgelegd in de opdrachtsverklaring.

Onze visie. Waar gaan we voor?
Een visie geeft aan waarvoor wij als organisatie gaan. Dit is vervat in de slogan‘betrouwbare zorg, daar gaan we voor’.
‘Betrouwbare zorg’ houdt in dat op elk moment (24u/7d) deskundige artsen en medewerkers met een warm hart kwaliteitszorg aanbieden voor een eerlijke prijs. Wij communiceren open naar onze patiënten, we geven tijdige en juiste informatie. We zijn een sociaal en betrokken ziekenhuis en gaan als een goede huisvader om met de beschikbare middelen.
Het uitvoeren van onze visie is een werk van elke dag.

Onze waarden. Waar geloven we in? 
Een aantal kernwaarden liggen aan de basis van die dagelijkse werking en zorgen voor evenwicht tussen houding, regels en gedrag. AZ Sint-Lucas heeft 5 waarden gedefinieerd. 

Het zorgethisch kader
Het ethisch beleid is ingebed in de visie en missie van onze organisatie. Dit beleid krijgt vorm via onze kernwaarden. Om het ethisch beleid ook effectief waar te kunnen maken in alle geledingen van ons ziekenhuis, is een zorgethisch kader uitgewerkt. Door werk te maken van structuren (commissie medische ethiek, ethisch referent, ethisch overleg op afdelingsniveau, …) en het aanbieden van geschikte instrumenten (melden, vorming en opleiding, …), investeren we in de dialoog met betrekking tot ethische thema’s binnen het ziekenhuis.