09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Zorgethisch kader

Het ethisch beleid is ingebed in de visie en missie van onze organisatie. Dit beleid is geconcretiseerd in onze kernwaarden. Door werk te maken van structuren en het aanbieden van geschikte instrumenten, investeren we in de dialoog met betrekking tot ethische thema’s binnen het ziekenhuis. Het is door enerzijds waarden op te nemen in onze grondhouding en ze anderzijds te delen via open dialoog dat we binnen AZ Sint-Lucas alle kansen geven aan een geïntegreerd waardegedreven beleid.

Het zorgethisch kader is ons kompas in de beleidsontwikkeling en beleidsvoering, maar ook in de zorgrelatie met onze patiënten en in de samenwerkingsrelatie met derden.