Lettergrootte: a a a

Chirurgisch

Pediodiek worden bepaalde aspecten van het eisenkader gecontroleerd aan de hand van een bepaald type patiënt. In 2013 was de chirurgische patiënt de focus van de zorginspectie. Ons ziekenhuis behaalde een goed resultaat. Er werden geen tekortkomingen vastgesteld die een bijkomende inspectie nodig maken.

U kunt het rapport van de Zorginspectie 'Toezicht op het zorgtraject voor de chirurgische patiënt in de algemene ziekenhuizen' hier raadplegen.

Meer info over de inspectierondes vindt u hier

Opvolging

Ondanks het feit dat er geen ernstige tekortkomingen werden vastgesteld door de zorginspectie, werd er toch een verbetertraject opgesteld. Dit zijn de acties die AZ Sint-Lucas onderneemt:

1.Informatie voor de patiënt:

 • Van de belangrijkste ingreep(groepen) komt een infofolder op de website
 • Uitbouw van de preopnamebalie waar informatieverstrekking en medicatiebevraging op een gestandaardiseerde wijze verloopt

2. Het bestrijden van pijn:

 • Verder uitwerken van het pijnbeleid met algemene richtlijnen ivm pijnbestrijding na de ingreep
 • Pijnbestrijding eenduidig koppelen aan de pijnscore met integratie van de specifieke pijnbestrijding bij kinderen en te vroeg geboren baby's
 • Opleiding ivm pijn is geïntegreerd in de week van de verpleging: 5 opeenvolgende vormingsdagen waarin de belangrijkste verpleegkundige handelingen geoefend worden
 • Afspreken hoe de pijnbevraging in het dossier wordt genoteerd

3. Het voorkomen van ziekenhuisinfecties:

 • Duidelijke visuele richtlijnen op alle verblijfsafdelingen
 • Minimale momenten van handhygiëne opnemen in de procedure en communiceren
 • Basisvoorwaarden voor handhygiëne opnemen in het medisch reglement
 • Herhaaldelijk intern toezicht blijft noodzakelijk en nuttig
 • Beroepskledij met korte mouwen voorzien voor alle artsen.  Zo voldoen alle artsen aan de vereiste “korte mouwen” en wordt het naleven van de vereiste “juwelenvrije handen” + “geen polsuurwerk” zichtbaarder

4. Medische orders en aanvragen:

 • Procedure rond medisch orderblad uitwerken waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd
 • Om 100%  getekende aanvragen te bekomen: nagaan of telefonische aanvragen voor bloed en bloedproducten te vervangen zijn door aanvragen via buizenpost