09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Internistisch

In mei 2015 werd het traject van de internistische patiënt onder de loep genomen. Dit betekent dat volgende afdelingen een (onaangekondigde) inspectie mochten verwachten: D-diensten (inwendige) en niet-chirurgisch dagziekenhuis, intensieve zorg, spoedgevallen, MUG en ziekenhuisapotheek. De eisenkaders werden op voorhand met de afdelingen besproken en werden reeds getoetst aan de hand van interne audits of eigen quick-scans.

U kunt het voorlopige rapport van de Zorginspectie 'Toezicht op het internistische zorgtraject in de algemene ziekenhuizen' hier raadplegen.

Het rapport van de zorginspectie heeft ons verder inzicht opgeleverd in de punten die in ons ziekenhuis beter kunnen. Hieronder vindt u welke acties we zullen ondernemen om de zorg die wij bieden veiliger te maken, te verbeteren en op die manier meer verantwoord te maken.

Thema personeel

Sterke punten

Op de afdeling intensieve zorg en de spoedgevallendienst werd de permanentie en beschikbaarheid na oproep + de bezettingsgraad van verpleegkundig, paramedisch en medisch personeel nagezien, samen met de beschikbaarheid van inscholingstrajecten.

Verbeterpunten

geen opmerkingen

Thema veilige zorg

Sterke punten

 • Medicatie: medicatieschema’s zijn inzichtelijk voor apothekers, opslag en procedure hoog-risico medicatie zijn conform, geen medicatieverstrekking zonder medische orders, richtlijnen bij intoxicatie ontbreken niet
 • Materiaal: preventief onderhoud ontbreekt nergens, er is aangepast materiaal voor kinderen, de MUG-uitrusting is volledig
 • Infrastructuur: IZ-boxen zijn conform

Verbeterpunten

Labeling infusen, ondertekende en volledige voorschriften, reanimatieopleiding voor specifieke doelgroepen

Acties  

 • Binnen het ziekenhuisbrede patiëntveiligheidsthema “veilige handelingen” is er speciale aandacht voor correcte labeling van infusen.
 • In 2015 start het ziekenhuis met de uitrol van een elektronisch medicatievoorschrift
 • binnen het ziekenhuisbrede patiëntveiligheidsthema “veilige reanimatie” wordt het opleidingsschema herzien

Thema gestandaardiseerde zorg

Sterke punten

 • Dossiervorming:
  • spoedgevallendienst: correcte registratie van isolaties
  • intensieve zorg: het DoNotReanimate beleid (DNR) wordt correct toegepast

Triage- en Early warning systeem (respectievelijk op spoed en interne afdelingen) is reeds in gebruik

Verbeterpunten

Pijnbeleid + scores, notitie en opvolging verpleegkundige parameters bij toediening van bloed en bloedproducten, volledigheid dossier op spoedgevallendienst

Acties

 • Ziekenhuisbreed pijnbeleid wordt herzien en in dat kader worden de pijnbestrijding gestandaardiseerd, meetmethodes aangepast aan de doelgroep en dagelijkse pijnmetingen van dichterbij opgevolgd.
 • Binnen het ziekenhuisbrede patiëntveiligheidsthema “veilige bloedtoediening” zal met systematische dossiersteekproeven het correct registreren van oa pols, bloeddruk na bloedtoediening gestimuleerd worden.
 • Het volledig nieuwe elektronische dossier op de spoedgevallendienst vergemakkelijkt het correct invullen ervan.

Thema hygiëne

Sterke punten

Handhygiëne, onderhoud van de bedpanspoelers, scheiding rein/onrein op verpleegafdelingen, isoleerkamers met sas op IZ

Verbeterpunten

Bij sommige handwaspunten ontbrak de reminder met de correcte handwasprocedure

Acties

 • Alle handwaspunten in het ziekenhuis worden onderworpen aan een interne controle op alle punten.

Thema communicatie

Sterke punten

Communicatie tussen zorgverleners:

 • IZ: het dossier is steeds toegankelijk, de coördinerende arts is consequent bepaald, de multidisciplinaire consulten worden correct genoteerd
 • transfer IZ & spoed naar afdeling (controle op 5 punten) is in orde

Informatie aan patiënten

 • dagziekenhuis: de informatie voor patiënten is op orde (8 controlepunten)
 • spoed: informatie over wachttijden wordt consequent meegedeeld

Verbeterpunten

Dagelijkse notitie in het patiëntendossier, ondertekende beslissing tot ontslag, volledigheid ontslagbrieven

Acties

 • Systematische dossiersteekproeven met gerichte feedback aan de betrokkenen moeten zorgen voor een hogere naleving van de richtlijnen