09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Indicatoren

AZ Sint-Lucas staat voor betrouwbare zorg. Dit wensen we als ziekenhuis ook te onderstrepen met cijfers. De kwaliteit van de zorg meetbaar maken is geen eenvoudige opgave. Als ziekenhuis sluiten we ons hiervoor aan bij het indicatorenproject VIP² een samenwerking tussen Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro. We nemen deel aan alle indicatorenmetingen behalve deze van het domein 'Moeder en kind'.

Binnen het VIP² worden meetinstrumenten voor de kwaliteit van de zorg ontwikkeld. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die nu reeds door AZ Sint-Lucas worden aangeleverd aan bv. de mutualiteiten en het nationaal kankerregister. Om ervoor te zorgen dat het steeds gaat over betrouwbare gegevens worden de cijfers vóór dat het VIP² ze vrijgeeft, gevalideerd door alle betrokken ziekenhuizen.

Met de teruggekoppelde gegevens kunnen wij ons als ziekenhuis door de tijd heen evalueren. Zo kunnen we bijsturen waar nodig.  Als patiënt kunt u ons ziekenhuis ook positioneren ten opzichte van de geldende richtlijnen en/of andere ziekenhuizen. De resultaten van alle deelnemende ziekenhuizen vindt u op www.zorgkwaliteit.be

Op deze pagina zult u telkens de laatst beschikbare rapporten terugvinden.