09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Borstkliniek 2009-2011

Ruim een op tien vrouwen in Vlaanderen krijgt borstkanker. Een snelle diagnose, correcte behandeling en begeleiding op maat zijn dan van groot belang. In de borstkliniek van AZ Sint-Lucas willen we niet alleen de beste medische zorg aan onze patiënten bieden, maar ook de patiënten en hun gezin optimaal begeleiden en ondersteunen in hun ziekteproces. Een multidisciplinair team van o.a. artsen, borstverpleegkundigen en een psycholoog werkt hiervoor samen.

In ons streven naar kwaliteitsvolle zorg werkten wij mee aan het VIP² project. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO met als doel feedback te geven aan de ziekenhuizen over hun kwaliteit van zorg en waar nodig een stimulans te zijn om de zorgkwaliteit verder te optimaliseren.

Na het eerste rapport over de periode 2007-2008 zijn nu ook de cijfers bekend voor patiënten die een diagnose van borstkanker kregen in de periode 2009-2011. Uit deze cijfers blijkt dat de resultaten van de borstkliniek van AZ Sint-Lucas opnieuw erg goed zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen resultaatsindicatoren die zicht geven op de overleving en procesindicatoren die de kwaliteit van het behandelplan weerspiegelen. Ze geven m.a.w. meer inzicht in de werking van onze borstkliniek. Voor elke procesindicator was voorafgaand een richtwaarde bepaald. AZ Sint Lucas komt steeds binnen de vooropgestelde richtwaarden uit (of soms zelfs erboven). Deze goede cijfers tonen aan dat we over een zeer kwaliteitsvol behandelplan beschikken voor borstkanker. Meer details over de cijfers vindt u hier.

ProcesindicatorenResultaatRichtwaarde
Borstsparende operatie gevolgd door radiotherapie 92,80% 90-98%
Borstsparende operatie niet gevolgd door borstamputatie 72,70% 50-60%
Systemische therapie bij gemetastaseerde borstkanker 92,10% 80-100%
ER, PgR en Her2neu bepaling vóór systemische therapie 99,80% 90-100%
Weefseldiagnose vóór ingreep 96,70% 80-95%
Mammo- en/of echografie preoperatief 97,00% * 90-100%
MOC overleg 93,80% 90-100%

* Dit cijfer komt voort uit onze eigen gegevens

ResultaatsindicatorenResultaat
Relatieve 5-jaarsoverleving 90,00%

De relatieve 5-jaarsoverleving is de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, in vergelijking met de algemene bevolking, indien er alleen rekening gehouden wordt met sterfte ten gevolge van borstkanker.