Lettergrootte: a a a

Geestelijke gezondheidszorg

Ook de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg wordt aan de hand van indicatoren gemeten. In 2016 gebeurden de eerste metingen. Er zijn 4 indicatoren: 

  • Vlaamse patiëntenpeiling Geestelijke Gezondheidszorg: het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) ontwikkelde een vragenlijst die peilt naar de ervaringen van patiënten.
  • Inzet van ervaringsdeskundigen: hoeveel ervaringsdeskundigen zijn er tewerkgesteld? Een ervaringsdeskunidge is een ex-patiënt: iemand met een psychische kwetsbaarheid, met GGZ-ervaring en die al een proces heeft afgelegd binnen een organisatie. Het is iemand die ervaringen van lotgenoten kent en die een ervaring heeft die voor anderen als herstelbevorderend kan worden ingezet.
  • Audit suïcidepreventiebeleid: een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die objectiveerbaar zijn en toetsbaar via een 10-item checklist. De definitieve resultaten voor AZ Sint-Lucas met betrekking tot de audit 2017, periode juli-aug, vind je hier
  • Audit volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift: hoeveel voorschriften voor geneesmiddelen zijn volledig ingevuld?

De resultaten in Vlaanderen voor deze indicatoren lees je hier