09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Patiëntenidentificatie

Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt u in contact met heel wat zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, …) die samen verantwoordelijk zijn voor uw zorg. Omdat het op elk moment belangrijk is dat iedereen goed weet wie u bent, zult u merken dat men op verschillende momenten tijdens uw behandeling opnieuw vraagt naar uw naam en geboortedatum.

Meestal krijgt u bij een opname in het ziekenhuis een armbandje om met daarop onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum. Soms print men op dat bandje ook een barcode, die specifiek verwijst naar uw persoonlijke gegevens. Aan de hand van dit bandje kunnen zorgverstrekkers uw identiteit controleren, zodat u altijd die onderzoeken en behandelingen krijgt die voor u werden voorgeschreven.

Omdat dit armbandje vaak geraadpleegd wordt om te kijken wie u bent, is het belangrijk dat u een armbandje krijgt en uw gegevens hierop correct worden vermeld. Zo kunnen vergissingen of verwisselingen voorkomen worden. 

De resultaten van AZ Sint-Lucas zijn te bekijken op www.zorgkwaliteit.be