09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Vlaamse PatiëntenPeiling

Tweemaal per jaar neemt AZ Sint-Lucas deel aan de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP), een tevredenheidsonderzoek waaraan verscheidene ziekenhuizen deelnemen. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die opgesteld is in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform.
Uit de vragenlijsten worden prioritaire gemeenschappelijke verbeterpunten gepuurd die élke arts en medewerker mee kan helpen realiseren. Bij een volgende VPP kunnen we uiteraard ook meten of die veranderingen de juiste impact hebben gehad.

De Vlaamse Patiëntenpeiling is een onderdeel van het Vlaams Indicatorenproject. Naast klinische indicatoren worden ook bredere indicatoren zoals deze tevredenheidsscores gemeten.

De resultaten van AZ Sint-Lucas zijn te bekijken op www.zorgkwaliteit.be