09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Handhygiëne

Voorkomen van zorginfecties: hoe kunnen we elkaar helpen?

De kiemen die ziekenhuisinfecties veroorzaken, worden vooral overgedragen via de handen. Handhygiëne, dit wil zeggen handen ontsmetten of wassen, is dan ook de meest doeltreffende manier om deze infecties te vermijden. Daarom ontsmet uw zorgverlener regelmatig de handen met handalcohol tijdens de zorg.

Ook u kunt een rol spelen in dit proces door te laten blijken dat u dit apprecieert. Daarnaast kunt u zelf de verspreiding van ziekte-verwekkende kiemen vermijden door te zorgen voor een goede lichaamshygiëne:

  • Was uw handen met water en zeep na toiletbezoek en voor de maaltijd.
  • Bedek steeds uw neus en mond met een papieren zakdoekje wanneer u niest of hoest. Gooi het zakdoekje nadien onmiddellijk weg en was uw handen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan toch MRSA of een 'ziekenhuisbacterie' voorkomen. Er wordt dan een speciale behandeling opgestart.