09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Patiëntenervaringen

Ondanks alle inspanningen die wij leveren om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan er altijd wel iets anders lopen dan verwacht. Indien dit het geval is, kunt u dit melden. Uw ervaringen helpen immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Soms berust ongenoegen op een misverstand. Daarom is het belangrijk dat u eerst in dialoog gaat met de betrokken medewerker: de behandelende arts, de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke zorgverlener.  Een gesprek kan vaak veel ophelderen. Als het gesprek niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst.

Melden van (bijna) incidenten, klachten en suggesties

 

Wat is een medisch incident?

  • Incident: een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.
  • Bijna-incident:een onbedoelde gebeurtenis die
    • voor de patiënt geen nadelen oplevert omdat de gevolgen ervan op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd.
    • Waarvan de gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal functioneren van de patiënt.

Wat gebeurt er in geval van een incident of bijna-incident? 

U kunt een incident hier melden via een formulier. Let op, een melding via het formulier wordt niet als klacht afgehandeld. De ombudspersoon wordt er niet van op de hoogte gebracht, maar de cel kwaliteit gaat ermee aan de slag, zodat maatregelen kunnen genomen worden om herhaling te voorkomen. We vragen u om contactgegevens op te geven, zodat de cel kwaliteit, indien van toepassing, extra informatie over de gebeurtenis bij u kan bekomen.

Met een klacht i.v.m. een incident of bijna-incident kan de patiënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande ook terecht bij de ombudsdienst.

Top

 

Wat is een klacht?

Een klacht is elke vorm van ongenoegen of onvrede die u ervaart naar aanleiding van een contact met het ziekenhuis. U kunt uw klacht rechtstreeks bij de betrokkene aankaarten of contact opnemen met de ombudsdienst.

Top

 

Wat is een suggestie?

Een suggestie is een voorstel, een tip of een idee die gebaseerd is op uw ervaring als patiënt en tot verbetering kan leiden van de zorgverstrekking of het verblijf.

Op de kamers vinden patiënten een 'Vertel het ons-kaartje', een korte tevredenheidsenquête waarop ze hun mening, opmerkingen of suggesties kwijt kunnen. Wij danken iedereen die deze kaartjes zorgvuldig invult voor de medewerking. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze zorgverlening blijven verbeteren. U kunt uw suggesties ook digitaal kwijt, via dit formulier

Let op, verbetersuggesties die via het suggestieformulier worden ingevuld, worden niet als een klacht afgehandeld, zij komen niet bij de ombudspersoon terecht.

  • Wil u een patiëntonveilige situatie of een incident melden, dan kunt u hier terecht.
  • Informatie omtrent de werking van de ombudsdienst vindt u hier

Benieuwd welke suggesties we zoal krijgen? Klik dan hier.

Top