Lettergrootte: a a a

Patiëntbevraging spoed

Dit ziekenhuis hecht het grootste belang aan tevreden patiënten. Om verbeterpunten in kaart te brengen werd deze vragenlijst omtrent patiëntentevredenheid op de spoedgevallendienst opgesteld. Wij zouden u graag vragen hieraan deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst is volledig vrijblijvend en anoniem en neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.

Klik hier voor de vragenlijst over de patiëntentevredenheid op de spoedgevallendienst.

 

Op basis van uw antwoorden kunnen wij de kwaliteit op onze spoedgevallendienst evalueren en verbeteren. De vragenlijst bevat vragen in verband met de tevredenheid over het algemeen contact tijdens de spoedopname en de houding van de medewerkers waarmee u in contact kwam.

Op basis van een grondige analyse van deze vragenlijst, uw opmerkingen en uw suggesties, kunnen wij rekening houden met wat u als patiënt belangrijk vindt op een spoedgevallendienst en verder inzetten op verbetering.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en willen u reeds bedanken voor uw tijd en medewerking.