09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Patiëntenidentificatie

Het is belangrijk dat onze medewerkers weten wie u bent om u de correcte zorgen te kunnen toedienen. Uw identificatie gebeurt doorheen het ziekenhuis aan de hand van uw voornaam, naam en geboortedatum en bijkomend de foto van de identiteitskaart. Bij een opname wordt dit verder aangevuld met een polsbandje. Zo bent u steeds identificeerbaar tijdens uw volledige verblijf in het ziekenhuis. Is het bandje losgekomen of gaat het verloren, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige.

Draag steeds uw identificatiebandje en controleer of alle gegevens (naam, geboortedatum) correct zijn.

Zorgverleners in het ziekenhuis zullen u regelmatig vragen naar uw naam en geboortedatum voordat ze u de nodige zorgen toedienen (medicatie geven, bloed toedienen, een staal afnemen, een onderzoek of behandeling starten, patiëntenvervoer naar een consultatie of naar een andere afdeling en bij consultatie of opname op de afdeling). Op die manier worden vergissingen vermeden.

Het ziekenhuis neemt deel aan indicatormetingen waarin gepeild wordt naar correcte identificatie van patiënten. Lees er hier meer over.