09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart wordt meegegeven aan iedere patiënt die opgenomen wordt. De kaart legt uit hoe de patiënt zelf kan bijdrragen aan veilige zorg. We willen de patiënt aanmoedigen om volledige informatie over zijn gezondheidstoestand te geven, het verloop van zijn opname te bespreken en vragen te stellen als hij iets niet begrijpt of als er iets niet loopt zoals verwacht.