09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Suggesties? Een onveilige situatie te melden? Vertel het ons!

Op de kamers vinden patiënten een 'Vertel het ons-kaartje', een korte tevredenheidsenquête waarop patiënten hun mening, opmerkingen of suggesties kwijt kunnen. Wij danken iedereen die deze kaartjes zorgvuldig invult voor de medewerking. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze zorgverlening blijven verbeteren.

Let op, verbetersuggesties die via het suggestieformulier worden ingevuld, worden niet als een klacht afgehandeld, zij komen niet bij de ombudspersoon terecht. Wil u een patiëntonveilige situatie of een incident melden, dan kunt u hier terecht.
Informatie omtrent de werking van de ombudsdienst vindt u hier.

U kunt uw mening of suggesties ook kwijt via onderstaand formulier:

Vul hieronder uw score en eventuele opmerkingen in:

Zou u ons ziekenhuis aanraden aan vrienden of familie?

Op welke afdeling en kamer hebt u hoofdzakelijk verbleven?

niet van toepassing

Op welke consultatie slaat uw beoordeling?

niet van toepassing

Vul hier vrijblijvend uw gegevens in:

 

 

Welke suggesties krijgen we zoal?

In 2017 werden er 3300 kaarten ontvangen op de afdelingen. We ontvingen ook 23 digitale Vertel het ons kaarten via de website, ongeveer evenveel als in 2016. Deze bevatten vaker beschrijvende verhalen dan de papieren kaartjes, het betreft vaak mensen die geen formele klacht wensen te uiten en toch feedback willen geven ter verbetering.
De Vertel-het-ons kaarten worden op de afdeling op het teambord gehangen, als feedback en bij positieve opmerkingen voornamelijk om de motivatie van het team te boosten.

- 84% van de respondenten geven aan dat ze ons ziekenhuis zouden aanraden aan familie/vrienden.
- 73.4% van de respondenten geven het ziekenhuis een tevredenheidsscore van 9 of 10 op de kaartjes (schaal van 0 tem 10 met 10 als best mogelijke ziekenhuis)
- Op 21% van de kaarten staat door de verantwoordelijke aangegeven dat de melding is besproken binnen het team. 
- Op 5% ervan staat door de verantwoordelijke aangegeven dat ze aan andere partijen (artsen, keuken, infrastructuur, een andere afdeling) zijn doorgegeven.

De patiënten die 9 of 10 scoorden gaven deze score voornamelijk omwille van de goede bejegening. Deze groep formuleerde in vele gevallen ook verbetersuggesties. 
Positief: de schoonmaak is opvallend afwezig bij de ‘negatieve opmerkingen’!
De patiënten die goede scores toekennen deden voornamelijk verbetersuggesties rond informatieverstrekking, zowel over de behandeling als over praktische aspecten van de zorg of het verblijf in het ziekenhuis; rond de nood aan rust; rond de organisatie van de zorg (wachttijden vermijden of er minstens informatie over verstrekken).

Nieuw is dat we een 10-tal Vertel-het-ons kaarten binnenkregen die refereerden naar veiligheidsissues als het (vergeten) ontsmetten van handen door de zorgverlener, (te laat toegediende) medicatie. Dit lijkt op een heel lichte verschuiving van onderwerpen op de Vertel het ons kaarten te wijzen, het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan het betrekken van de patiënten bij veiligheidsthema’s.