09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Doelstelling

De gezondheidssector maakt zich op voor een golf van veranderingen. Niet alleen de zorg maar ook de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Welke impact zal eHealth hebben? Hoe zal de kamer van de toekomst er uit zien? Als ziekenhuis willen we hierin een voortrekkersrol spelen met de lancering van de SLiM-kamer. SLiM staat voor Sint-Lucas innovatieve Modelkamer.

De bedoeling is om deze modelkamer te installeren als proeftuin om nieuwe zaken uit te proberen: materialen, technieken, uitrusting, oplossingen.  We zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen die leiden tot kwaliteitsvol(lere) zorg. Daarbij vragen we de inbreng van patiënten, artsen, medewerkers, bezoekers, professionelen, partners,... Iedereen is welkom om ideeën aan te brengen of te evalueren.