09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Samenwerkingsverbanden

OrganisatieOnderwerp van samenwerking
Odyssee (Sint-Niklaas - Brussel - Aalst) opleiding verpleegkunde - vroedkunde - medisch technoloog
Vives (Kortrijk) opleiding verpleegkunde - vroedkunde
Benedictuspoort afstemming rond verpleegkundige handelingen (samen met andere Gentse ziekenhuizen)
Andere  
Charter Gents Ziekenhuisoverleg ontwikkeling van een brede zorgstrategische visie voor de regio Gent
Kernactoren Geestelijke Gezondheidszorg regio Gent In het kader van het FOD-project artikel 107 rond vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: PAKT
Huisartsenvereniging Gent en de 4 Gentse ziekenhuizen samenwerking in het kader van de huisartsenwachtposten
vzw Collaboratief Zorgplatform (CoZo) ontwikkeling van een beveiligd informaticaplatform dat erop is gericht gezondheidszorggegevens uit te wisselen
Memisa ziekenhuis voor ziekenhuis, ziekenhuis in Mosango
PET-associatie PET-associatie tussen AZ Sint-Lucas, AZ Alma, AZ Jan Palfijn en Sint-Vincentius Deinze
Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen (POZ) opdrachtencentrale samenaankoop ikv wetgeving overheidsopdrachten
Woonzorgcentra  
AZ Sint-Lucas heeft een functionele binding met 71 woonzorgcentra in het kader van het zorprogramma geriatrie en functionele binding met Sp-diensten (palliatieve zorg, sp neurologie, sp chronische, sp cardio pulmonair)
Ziekenhuizen

 

UZ Gent
 • raamakkoord UZ partnership
 • samenwerkingsovereenkomst transport IVF
 • samenwerkingsovereenkomst P*functie en M/N*functie
 • overeenkomst in het kader van het zorgprogramma cardiale pathologie B (samen met AZ Nikolaas) in associatie
 • overeenkomst inzake infectiologie
 • overeenkomst betreffende opleiding cardiale revalidatiearts (samen met AZ Maria Middelares)
 • overeenkomst betreffende orgaancoördinatie en transplantatiecentrum
 • overeenkomst kennisnetwerk multidisciplinaire pijnbehandelcentra
 • overeenkomst inzake zorgprogramma reproductieve geneeskunde B
 • overeenkomst bank menselijk lichaamsmateriaal - bank van het locomotorisch stelsel
 • overeenkomst tussen bank reproductief lichaamsmateriaal beperkt tot de activiteiten van een zorgprogramma A (AZ Sint-Lucas) en de bank reproductief lichaamsmateriaal (UZ Gent)
 • overeenkomst betreffende de hematopoëtische stamcellenbank
 • overeenkomst op vlak van hematologie - stamceltransplantatie
 • overeenkomst op vlak van medische genetica
 • overeenkomst in het kader van het zorgprogramma voor kinderen
 • protocolakkoord wiegendoodscreening
 • overeenkomst inzake kinderorthopedie
 • overeenkomst in het kader van de navelstrengbloedbank
 • overeenkomst betreffende pijn voor kinderen
 • overeenkomst inzake prenatale diagnostiek
 • samenwerking op vlak van gastro-enterologie
 • samenwerkingsovereenkomst betreffende samenaankoop ikv de wet op de overheidsopdrachten - focus apotheek
 • overeenkomst op vlak van ASO pediatrie
 • Opstart bilaterale gesprekken ikv netwerkvorming
AZ Jan Palfijn
 • samenwerking tussen het Multidisciplinair algologisch team en het Multidisciplinair Behandelcentrum voor Chronische Pijn
 • overeenkomst in het kader van het zorgprogramma voor borstkanker waarbij AZ Sint-Lucas opereert als coördinerende borstkliniek
 • overeenkomsten in het kader van het oncologisch zorgprogramma inzake hematologie en radiotherapie
 • uitbating van een mobiele urgentiegroep (MUG) in associatie
 • Engagementsverklaring inzake structurele samenwerking rond specifieke, afgelijnde, medisch inhoudelijke thema's en/of de aankoop van medische apparatuur met hoge investeringskost
AZ Maria Middelares
 • overeenkomst in het kader van het zorgprogramma cardiale pathologie B
 • overeenkomst in het kader van het oncologisch zorgprogramma inzake radiotherapie
 • overeenkomst betreffende opleiding cardiale revalidatiearts (samen met UZ Gent)
 • overeenkomst gemeenschappelijke wachtdienst psychiatrie (samen met AZ Sint-Vincentius Deinze)
 • samenwerking op vlak van moleculaire biologie
AZ Alma Eeklo-Sijsele
 • overeenkomst betreffende het zorgprogramma voor borstkanker waarbij AZ Sint-Lucas opereert als coördinerende borstkliniek
 • overeenkomst in het kader van neurochirurgie
 • overeenkomst in het kader van het zorgprogramma oncologie
AZ Sint-Elisabeth Zottegem
 • overeenkomst inzake het zorgprogramma reproductieve geneeskunde A
 • overeenkomst tussen de intermediaire structuur (Zottegem) en de bank reproductief lichaamsmateriaal (AZ Sint-Lucas)
 • overeenkomst inzake neurochirurgie
AZ Sint-Vincentius Deinze overeenkomst gemeenschappelijke wachtdienst psychiatrie (samen met AZ Maria Middelares)
AZ Sint-Blasius Dendermonde

overeenkomst in het kader van neurochirurgie 

AZ Nikolaas Sint-Niklaas

overeenkomst in het kader van het zorgprogramma cardiale pathologie B (samen met UZ Gent) in associatie

UZ Leuven
 • overeenkomst inzake gynaecologische oncologie
 • overeenkomst op vlak van hoofd- en halschirurgie
Zorgsaam Terneuzen
Samenwerkingsovereenkomst op vlak van gynaecologische oncologie
Onderwijsinstellingen  
Artevelde Hogeschool opleiding verpleegkunde - vroedkunde, afstemming rond verpleegkundige handelingen (samen met ander Gentse ziekenhuizen)
HO Gent opleiding verpleegkunde - vroedkunde, afstemming rond verpleegkundige handelingen (samen met andere Gentse ziekenhuizen)
Sint-Vincentiusinstituut opleiding verpleegkunde - vroedkunde, afstemming rond verpleegkundige handelingen (samen met andere Gentse ziekenhuizen)
Vesaliusinstituut opleiding verpleegkunde - vroedkunde, afstemming rond verpleegkundige handelingen (samen met andere Gentse ziekenhuizen)