09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Geschiedenis

AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas is de fusie van wat oorspronkelijk drie aparte Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek.

AZ Heilige Familie

1890, een periode van grote armoede en sociale onrust in de textielnijverheid. Om de nood te lenigen, neemt de kloosterorde van de Zusters Jozefienen in een grote woning bejaarden en later ook zieken op voor medische verzorging. De begincapaciteit bedroeg 40 bedden.
In de eerste helft van de 20ste eeuw verwerft het AZ Heilige Familie naam en faam op het gebied van oogziekten, chirurgie, pediatrie en materniteit.

In 1964 wordt een nieuwbouw opgetrokken, met een nieuw operatiekwartier, twee nieuwe verpleegafdelingen heelkunde en een nieuwe kinderafdeling voor interne pediatrie. De capaciteit van het ziekenhuis stijgt tot 273 bedden.

In 1974 openen nieuwe verpleegafdelingen voor interne geneeskunde, intensieve zorg, nieuwe medico-technische diensten en een uitbreiding van de kinderafdeling. De capaciteit gaat naar 420 bedden.

Ook nadien blijft AZ Heilige Familie de meest recente ontwikkelingen volgen, onder meer op het gebied van hemodialyse, spoedgevallen, medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde, urologie, materniteit en het dagziekenhuis.

Alle specialismen en vrijwel alle subspecialismen van de hedendaagse geneeskunde zijn in AZ Heilige Familie vertegenwoordigd, behalve radiotherapie, neurochirurgie en een afdeling palliatieve zorg, die overeenkomstig een akkoord met het Sint-Vincentiusziekenhuis niet werden uitgebouwd.

AZ Sint-Vincentius

De Cisterciënzerabdij Terhagen wordt in 1805 aangeboden als klooster en hospitaal aan de pas opgerichte Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. In 1929 zijn de gebouwen van de Sint-Vincentiuskliniek operationeel. De polikliniek gaat een jaar later van start. Na de Tweede Wereldoorlog beschikt het ziekenhuis over 100 bedden, verdeeld over heelkunde, interne geneeskunde, materniteit en pediatrie. Het AZ Sint-Vincentius kent een bewogen geschiedenis, met o.a. de oprichting van een nieuwbouw in 1989. In 1994 beschikt het ziekenhuis over een capaciteit van 263 bedden + 12 bedden palliatieve zorg. Vooral op het gebied van de neurochirurgie, de algemene chirurgie, de radiotherapie en het dagziekenhuis (chirurgisch en oncologisch) verwerft het ziekenhuis een stevige reputatie

AZ Volkskliniek

In 1904 neemt de socialistische mutualiteit haar eerste hospitalisatieafdeling in gebruik. In 1928 opent de Volkskliniek in de Sint-Margrietstraat, autonoom, functioneel en financieel gescheiden van de mutualiteit Bond Moyson. In 1974 beslist de Raad van Bestuur van de Volkskliniek een grotere, moderne en nieuwe instelling te realiseren. De nieuwe Volkskliniek wordt officieel in gebruik genomen in het najaar van 1985. In de aanvangsfase worden 92 bedden binnen het AZ geopend; een deel van de ziekenhuisstructuur wordt omgevormd tot Rust- en Verzorgingstehuis met een capaciteit van 116 bedden. Het oorspronkelijke beddenaantal in het ziekenhuis verdubbelt echter op tien jaar tijd tot een capaciteit van 200 bedden.
In 1994 opent het bejaardenverblijf Tempelhof met een serviceflatgebouw (68 flats) en een rusthuis (90 bedden). Later hetzelfde jaar opent het kinderdagverblijf Bengelhof.
In 1995 wordt het dagziekenhuis operationeel. Dit dagziekenhuis vormt functioneel een aparte entiteit, maar maakt structureel deel uit van het ziekenhuis.

In 1998 wordt de Volkskliniek opgesplitst in twee entiteiten: AZ Volkskliniek (het ziekenhuis) en vzw Volkskliniek (het woon- en zorgcentrum). Enkele maanden later, op 1 augustus 1998, sluit AZ Volkskliniek een associatieovereenkomst met het AZ Sint-Lucas.

Op 1 juli 2000 wordt een raamovereenkomst met AZ Sint-Lucas getekend. Op 1 januari 2004 is de fusie officieel een feit.


 

Zelzate

AZ Volkskliniek is sinds 1950 aanwezig in Zelzate. Eerst nog in de Leegstraat, maar kort nadien wordt verhuisd naar het voormalige gemeentehuis in de Frans Witdoucklaan. In 1989 laat AZ Volkskliniek een nieuwe polikliniek bouwen in de Burgemeester C. Leynstraat.
In 2001 brengt AZ Sint-Lucas een low-care dialysecentrum onder in de gebouwen van het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist.
In april 2008 opent AZ Sint-Lucas en Volkskliniek in samenwerking met het OCMW Zelzate een gans nieuw medisch centrum Zelzate, vlakbij Home Bloemenbos. Naast de polikliniek (met een uitgebreid aanbod) en het low-care dialysecentrum is er tevens een dienst medische beeldvorming ondergebracht. 

 

Aalter

In 1898 komen vier zusters van de Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker uit Gent, in Aalter aan en starten een rusthuis dat 'Hospice Sint-Antonius' wordt genoemd. Zij nemen er de zorg op zich voor 59 bejaarden. De Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker wordt in 1956 opgenomen in de Zustergemeenschap van de Heilige Jozef, die in Gent het ziekenhuis Heilige Familie beheert. Sindsdien heeft AZ Sint-Lucas een nauwe band met het rusthuis waar we op de campus van Veilige Have een Medisch centrum hebben uitgebouwd.