09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

MyAXA healthcare

OPGELET: Onderstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor de medewerkers van AZ Sint-Lucas.

AZ Sint-Lucas en Kinderdagverblijf Beregoed hebben bij AXA een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten voor elke medewerker met een contract voor onbepaalde duur of met een contract ter vervanging van een tijdskrediet van minstens 1 jaar. De premie wordt betaald door de werkgever.
Voor meer informatie met betrekking tot de hospitalisatieverzekering verwijzen we naar de infobundel.

MyAXA Healthcare

Met de online-tool MyAXA Healthcare word je eenvoudig doorheen alle stappen van een (geplande) ziekenhuisopname begeleid en kun je een overzicht raadplegen van je dekkingen.
Je kan de online-tool MyAxa Healthcare gebruiken voor:

   • Online melding van een hospitalisatie – uiterlijk de dag van de opname, en indien mogelijk 1 à 2 weken vooraf;
   • Online doorgeven van kosten;
   • Het opvolgen van de stand van zaken en het stellen van vragen mbt je dossier;
   • Het printen van een verzekeringsattest;
   • Het printen van een nieuwe Medi-Assistance kaart;
   • Het consulteren van aangesloten gezinsleden
   • Je communicatiewijze met AXA bepalen (online, via mail of op papier);
   • Bij een hospitalisatie is het aangewezen om je persoonlijke gegevens (adres / bankrekeningnummer / emailadres) na te kijken.

Voor de registratie en latere aanmelding in je MyAXA Healthcare-account heb je het polisnummer nodig dat je terugvindt op je Medi-assistance kaart.Contactgegevens AXA
Behalve via de MyAXA Healthcare-tool kun je AXA ook bereiken via:

Tip: vermeld bij elk contact met AXA je polisnummer.