09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Myworkandme

Via de website https://www.myworkandme.com krijgt u toegang tot 2 toepassingen: 

MijnLoon: hier vind je je maandelijkse loonfiches terug.

eBloxHR: een softwarepakket waarin allerlei processen van de dienst P&O digitaal verlopen. Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden:

   • Het organogram bekijken.
   • Persoonlijke gegevens: persoonlijke gegevens zoals adres, kinderen ten laste, ... consulteren of aanpassen.
   • Digitaal dossier: documenten uit jouw personeelsdossier raadplegen.
   • Vorming & ontwikkeling / Lucas ID: inschrijven voor een interne vorming of een externe vorming aanvragen. Daarnaast kan je ook een overzicht van je gevolgde vormingen raadplegen.
   • Functie- en competentieprofielen raadplegen.
   • Onkosten indienen: bv. verplaatsing voor een vorming, wacht of vergadering, parkingkosten, opkomst voor een teamvergadering, ... (zie ook onkosten).
   • Feedback- en evaluatiegesprekken bekijken en goed-/afkeuren.

Op het intranet is voor bijna elk luik een instructiekaart te vinden via eNora of via de intranetpagina van eBloxHR.