09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Centrum klinische studies (CKS)

Het “Centrum Klinische Studies (CKS)” is een overkoepelend en coördinerend orgaan voor alle diensten die klinische studies uitvoeren binnen ons ziekenhuis.

Doelstellingen

  • klinische studies snel en efficiënt opstarten
  • kwaliteitsvolle data garanderen
  • begeleiden van klinische studies van precontractuele fase tot facturatie

De coördinator klinische studies is het centraal aanspreekpunt voor iedere actor betrokken bij de studie.
Ook studenten kunnen in het kader van hun scriptie terecht bij het CKS.

 

Centre for Clinical Research 

The “Centre for Clinical Research” is a coordinating body for all departments performing clinical research in our hospital.

Aims

  • ensure a fast and efficient start-up of a clinical trial
  • ensure trustworthy data
  • supervise clinical trials from the pre-contractual to the invoicing phase

The coordinator clinical trials is the central point of contact for all parties involved in the study.