09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Een nieuwe studie aanmelden/ Register a new study

STAP 1

Wanneer u als firma/onderzoeker interesse hebt om een studie in ons ziekenhuis op te starten, informeert u best eerst of een arts-specialist binnen ons ziekenhuis hiervoor geïnteresseerd is.

STAP 2

Wanneer de arts wil deelnemen, meldt u de studie aan bij het CKS door het aanmeldingsformulier in te vullen en elektronisch door te sturen naar CentrumKlinischeStudies@azstlucas.be 
De contacten met de ondersteunende diensten verlopen eveneens via het CKS. 
Studenten melden hun studie eveneens aan bij het CKS met behulp van onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier klinische studie AZ Sint-Lucas

STAP 3

Na het aanmelden van de studie bij het CKS dient u een verzoek tot advies betreffende het onderzoeksproject in bij de Commissie Medische Ethiek van het AZ Sint-Lucas (dit is verplicht).

Aanvraag om advies van de commissie medische ethiek

SCHEMATISCH OVERZICHT

Een schematisch overzicht van de aanmeldprocedure vindt u hier.

 

Register a new study 

STEP 1

If you are interested in setting up a clinical trial in our hospital, please inform if a physician is interested to participate

  • you can contact the physician directly (an overview of all physicians working at our hospital can be found here
  • you can contact the coordinator clinical trials


STEP 2

If the physician wishes to participate, complete the registration form below and email it to the coordinator clinical trials: CentrumKlinischeStudies@azstlucas.be
After submission, you will receive a unique reference number for the study.
The coordinator clinical trials will be the contact person for all departments involved in the study.

Registration form new clinical trials

STEP 3

After having submitted the registration form, the researcher needs to seek the advice from our local ethics committee on ethical issues. Complete the request form (in Dutch!) below.

Request form ethics committee AZ Sint-Lucas

SCHEMATIC OVERVIEW

A schematic overview of the internal procedure can be found here.