09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Looptijd van de studie en facturatie/ Study duration and invoicing

Tijdens de looptijd van de studie blijft de coördinator klinische studies het centrale aanspreekpunt voor de sponsor, CRO en alle AZ Sint-Lucas partijen.
Gelieve steeds het AZ Sint-Lucas nummer, dat u ontvangt na het aanmelden van de studie, te vermelden op elke communicatie aangaande de studie.

Het CKS staat ook in voor de facturatie van prestaties verbonden aan de studie. Gelieve alle factuurvoorstellen door te sturen naar joline.goossens@azstlucas.be

 

Study duration and invoicing

During the course of the trial, the coordinator clinical trials remains the single point of contact for the sponsor/CRO and all AZ Sint-Lucas parties.

Please always mention the unique AZ Sint-Lucas reference number, which you’ll receive after having submitted the registration form, in all communication on the study.

The centre for clinical research is responsible for invoicing any services associated with the study. Please send all invoice proposals to joline.goossens@azstlucas.be.