09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht afgelopen studies

Apprise studie: Een internationale, multicentrische, open-labelstudie met één enkele groep ter documentatie van de veiligheid, de verdraagzaamheid en het effect van alirocumab op atherogene lipoproteïnen bij patiënten met hoog cardiovasculair risico met ernstige hypercholesterolemie die niet voldoende onder controle zijn met conventionele lipidenverlagende middelen.

Ariadne: Assessment of Real lIfe cAre - Describing europeaN heart failurE management

Fabry studie: Screeningsonderzoek naar de ziekte van Fabry bij mannelijke pacemaker patiënten in België.

Fourier studie: Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, multicentrische studie die de impact van een bijkomende daling van de LDL-cholesterol op majeure cardiovasculaire voorvallen evalueert bij toediening van AMG 145 in combinatie met een behandeling met statines bij patiënten met klinisch manifeste cardiovasculaire ziekte.

Odyssey studie: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met parallelle groepen om het effect van SAR236553/REGN727 te evalueren op het optreden van cardiovasculaire voorvallen bij patiënten die recent een acuut coronair syndroom hebben gehad.

Paradigm studie: Een multicentrisch onderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid te evalueren bij patiënten uit PARADIGM-HF met chronisch hartfalen en verminderde ejectiefractie die open-label LCZ696 ontvangen.

Re-Dual studie: Een prospectieve, gerandomiseerde, open-label studie met geblindeerde uitkomstmeting (PROBE) voor de evaluatie van tweevoudige antithrombotische behandeling met dabigatran etexilaat (110 mg en 150 mg tweemaal daags) plus clopidogrel of ticagrelor versus drievoudige therapiestrategie met warfarine (INR 2.0-3.0) plus clopidogrel of ticagrelor en aspirine, bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) die een percutane coronaire interventie (PCI) met stentplaatsing hebben ondergaan.

Relax-2 studie: Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase IIIb-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, de veiligheid en de tolerantie van serelaxine in combinatie met een standaardbehandeling bij patiënten met acuut hartfalen.

Spire-1 studie: Een multicentrisch, dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd fase 3-onderzoek met parallelle groepen ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van bococizumab (PF-04950615) bij het verminderen van het optreden van ernstige cardivasculaire voorvallen bij proefpersonen met verhoogd risico.